PRIVATE CLOUD

Private Cloud của Viettel IDC là dịch vụ cho thuê hệ thống máy chủ ảo dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu việc quản trị hệ thống.
Private Cloud

Các ưu điểm của hệ thống Private Cloud Viettel:

 • An toàn bảo mật:
Hệ thống Private Cloud được xây dựng độc lập riêng biệt tại các Data Center tiêu chuẩn Tier 3 của Viettel IDC đảm bảo an toàn bảo mật cao.
 • Mở rộng linh hoạt:
Mở rộng nâng cấp tài nguyên nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Độc lập hiệu quả:
Chủ động phân chia cấu hình và quản lý tài nguyên 1 cách độc lập, giúp sử dụng tối đa tài nguyên một cách hiệu quả.
 • Quản trị dễ dàng:
Tùy chỉnh cấu hình, cài đặt hệ thống phù hợp với thực tế doanh nghiệp, thông qua công cụ quản trị tập trung.
 • Hạ tầng tiêu chuẩn:
Hạ tầng Private Cloud Viettel đặt tại các Data Center chuyên nghiệp. Kết nối internet tốc độ cao lên đến 10Gbps/port.
 • Ảo hóa mạnh mẽ:
Công nghệ ảo hóa Vmware mạnh mẽ. Cam kết IOPS tối thiểu 500 IOPS.
 • Tiết kiệm chi phí:
Không cần đầu tư thiết bị phần cứng, license. Sở hữu thiết bị sau thời gian thuê.

Dịch vụ Private Cloud của Viettel IDCBASIC
 • CPU: 28 (MAX 56)
 • SAN: 2000 GB
 • RAM: 64 (MAX 128)
 • Data Transfer:Unlimited
 • Số địa chỉ IP: 1
 • Băng thông: 1.000Mbps

ADVANCE
 • CPU: 56 (MAX 112)
 • SAN: 2.000 GB
 • RAM: 128 (MAX 256)
 • Data Transfer:Unlimited
 • Số địa chỉ IP: 1
 • Băng thông: 1.000Mbps

PREMIUM
 • CPU: 84 (MAX 168)
 • SAN: 2.000 GB
 • RAM: 192 (MAX 384)
 • Data Transfer:Unlimited
 • Số địa chỉ IP: 1
 • Băng thông: 1.000Mbps